Een nieuwe stap

Het recht op outplacement van de werknemer ligt vaak vast in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst.

Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt professionele ondersteuning om een nieuwe stap op de arbeidsmarkt te zetten. Hij krijgt passend advies en praktische ondersteuning en vindt hierdoor sneller een nieuwe baan. De werkgever neemt zijn verantwoordelijkheid als goed werkgever door het outplacement traject in te zetten, hiernaast kan een outplacement kostenbesparend werken en een juridisch voordeel bieden op termijn.


Op zich komt elke medewerker voor outplacement in aanmerking, mits de werkgever én werknemer beiden akkoord gaan. Geen van beide partijen is namelijk verplicht om te kiezen voor outplacement. Outplacement kan ook ingezet worden in geval van collectief ontslag.

Voor wie?


Wat ga je doen?

Over het algemeen bestaat het outplacement-traject uit de volgende onderdelen:

  • Verwerking ontslag
  • Loopbaanonderzoek
  • Oriëntatie op persoonlijke eigenschappen, vaardigheden, interesses en waarden
  • Arbeidsmarkt onderzoek
  • Vaststellen van persoonlijk zoekprofiel
  • Voorbereiding op je persoonlijke presentatie
  • Actief netwerken en solliciteren
  • Bemiddeling naar werk
  • Nazorg

Kandidaten over Lagarde & You Loopbaanontwikkeling:

'Ruimte voor reflectie; ordening van gedachten; hoopvolle perspectieven'