Waarom?

We onderscheiden 2 redenen om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren:

 1. uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig tot geen benutbare mogelijkheden zijn;

 2. er een gerechtvaardigde verwachting is dat de medewerk(st)er bij een WIA beoordeling voor meer dan 80% afgekeurd zal worden.


Methodiek en werkwijze

 • Dossierstudie

  De loopbaanadviseur start met het verzamelen van de benodigde informatie bij u (werkgever), uw medewerk(st)er, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Na bestudering van deze gegevens, zal er een uitvoerig intakegesprek plaatsvinden met uw medewerk(st)er.

 • Intakegesprek

  Tijdens dit gesprek zal er aandacht zijn voor de vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en functionele mogelijkheden van uw medewerk(st)er. Deze worden door de loopbaanadviseur in kaart gebracht. Daarnaast zal hij/zij een aantal testen uitvoeren.  Aan de hand van deze geautomatiseerde voorselectie in combinatie met de eerder benoemde zaken vindt er een professionele eindselectie plaats door de functie-eisen en de functiebelasting handmatig te vergelijken met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerkster. De geselecteerde functies, de functiebepaling, worden vervolgens getoetst op haalbaarheid en aanwezigheid op de arbeidsmarkt.

 • Adviesrapportage

  Op basis van al deze bevindingen maakt de loopbaanadviseur een rapportage, waarin de conclusies en adviezen zullen worden benoemd. U en uw medewerk(st)er ontvangen deze uitgebreide, gefundeerde rapportage en wordt dit in een afrondend, persoonlijk gesprek met de medewerk(st)er toegelicht. Indien wij concluderen dat re-integratie 2e spoor niet realistisch is, beargumenteren wij dit duidelijk in deze rapportage.


Kandidaten over Lagarde & You Loopbaanontwikkeling:

'Ruimte voor reflectie; ordening van gedachten; hoopvolle perspectieven'