Tibert Lagarde   >   eigenaar  >  ondernemer  >  loopbaanadviseur

Wat doe ik?

In 2004 heb ik Lagarde & You Loopbaanontwikkeling opgericht omdat ik vooral wilde laten zien dat je mensen op een (aanstaand) breekpunt in hun carrière op een goede manier kunt begeleiden. Naast de individuele begeleiding van kandidaten houd ik mij bezig met de aansturing van mijn superteam van loopbaanprofessionals en coaches en besteed ik een substantieel deel van de week aan “het ontmoeten van bekende en nieuwe mensen” (netwerken). Alles met als doel mensen binnen of buiten een organisatie te ondersteunen in hun zoektocht naar …

Waarom doe ik dit werk?

In mijn eigen carrière in het onderwijs, arbeidsbemiddeling, werving&selectie, uitzenden en re-integratie stond de mens en zijn loopbaanontwikkeling altijd centraal. En daarbij maakt het niet uit met welk niveau, aard of achtergrond iemand aan de slag wil of moet. Ik heb gemerkt dat we met onze dienstverlening van enorme toegevoegde waarde kunnen zijn. Het is een mooi gevoel dat we onze rugzak met levens- en werkervaring ten dienste kunnen stellen van anderen. Dat staat bij ons centraal, geld verdienen komt ergens daarna. Je zou ons dan ook kunnen typeren met een woord dat niet bestaat: we zijn een commerciale organisatie.

Wie ben ik?

Als mensenmens word ik vaak getypeerd als goed luisteraar, een creatief verbinder met een empathisch vermogen vanuit vooral een open en eerlijke houding werkend. Ik vind het belangrijk dat ik in de rol van de pratende spiegel samen met de kandidaat boven water krijg wat de kwaliteiten, waarden, interesses en drijfveren van iemand zijn en daarmee samen met de kandidaat de koppeling maak naar de interne dan wel de externe arbeidsmarkt. En daarin ben ik: What you see is what you get! Ik ben een door Noloc erkend Loopbaanprofessional (www.noloc.nl).


Yvonne Lemmen  >  loopbaanadviseur

Wat doe ik?

Sinds 2015 ben ik als loopbaanadviseur werkzaam bij Lagarde & You Loopbaanontwikkeling. Hiervoor ben ik ruim 15 jaar werkzaam geweest als begeleider en coach, dit in een GGZ-organisatie en in de re-integratie branche.

Waarom doe ik dit werk?

Mijn loopbaan kenmerkt zich op het raakvlak van arbeid en psychologie. Het is mijn passie om samen met de klant (arbeidsmarkt) perspectief te ontwikkelen. Nieuwe inzichten, reflecteren, ontdekken van krachten, keuzes kunnen/durven maken. Vervolgens het trainen van vaardigheden en ondersteunen/coachen bij het ‘doen’. Het doel is natuurlijk het bemachtigen van een baan, maar als klanten na een traject met zelfvertrouwen de deur uit gaan en zich krachtig genoeg voelen om zélf hun ideale baan te zoeken, zich positief en professioneel te presenteren op de arbeidsmarkt, is mijn missie ook geslaagd.

Wie ben ik?

Ik ben enthousiast en gedreven in mijn werk als loopbaanbegeleider. In het contact ben ik nieuwsgierig, open en gericht op verandering. Ik vind netwerken belangrijk én leuk. Ik ben resultaatgericht ten opzichte van de werknemer en werkgever en zet graag mijn kennis en ervaring hiervoor in.


Lusanne Delen   >   loopbaanadviseur

Wat doe ik?

In 2011 heb ik de overstap gemaakt naar Lagarde & You Loopbaanontwikkeling, hier ben ik werkzaam als loopbaanadviseur. Loopbaanadvisering is voor mij: soms een luisterend oor bieden, soms een spiegel voorhouden, soms confronterend, soms adviserend, maar altijd verbindend. Outplacement, Re-integratie en Loopbaanontwikkeling.

Waarom doe ik dit werk?

In mijn loopbaan vormen mens, ontwikkeling en arbeidsmarkt de rode draad. Na mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk ben ik via functies in de jeugdhulpverlening, consulent Centrum Vakopleiding, mobiliteitsadviseur gemeenten, adviseur Outplacement en Re-integratie, terechtgekomen bij Lagarde & You Loopbaanontwikkeling. Hier ligt mijn passie en daar zet ik graag mijn talenten voor in.

Wie ben ik?

Ik ben een enthousiaste persoonlijkheid met een brede kennis en werkervaring binnen het werkveld van loopbaanbegeleiding. Dat een loopbaan niet statisch is maar volop in beweging kan zijn, is iets wat ik ook als persoon ervaren heb. Met een resultaatgerichte focus werk ik efficiënt naar de doelstellingen toe en maak hierbij gebruik van mijn kennis, vakkundigheid en goede luister- en gespreksvaardigheden. Ik heb een brede interesse en ben praktisch ingesteld. Ik ben een door Noloc erkend Loopbaanprofessional (www.noloc.nl).


Jacqueline Severins  >  management support

Wat doe ik?

Sinds augustus 2011 ben ik als office manager werkzaam bij Lagarde & You Loopbaanontwikkeling. Ik verzorg de administratieve en financiële afhandeling van alle dossiers, ontvang kandidaten en overige bezoekers en neem verder alle voorkomende ondersteunende taken voor mijn rekening.

Waarom doe ik dit werk?

Voordat ik bij Lagarde & You kwam werken, heb ik altijd bij bedrijven in de voedingsbranche gewerkt. Het waren commerciële en management ondersteunende functies. Na verloop van tijd ging mijn voorkeur uit naar een functie, waar minder de nadruk lag op het commerciële aspect, maar meer op het ondersteunende en intermenselijke. Ik haal veel voldoening uit mijn huidige functie, waarin ik onze loopbaanadviseurs kan “ontzorgen”, zodat hun focus kan liggen bij de optimale begeleiding van onze kandidaten.

Wie ben ik?

Ik werk 20 uur per week bij Lagarde & You in een duo-baan met mijn collega Wilma Houben. Daarnaast heb ik een gezin met 2 kinderen, wat heel goed te combineren valt met mijn werk.


Gaston Pijls     loopbaanadviseur

Wat doe ik?

Sinds april 2010 ben ik als loopbaanadviseur werkzaam bij Lagarde & You Loopbaanontwikkeling. Mijn aandachtsgebied ligt vooral binnen Spoor 2 en Outplacementtrajecten voor zowel kleine(re) als ook grote opdrachtgevers.

Waarom doe ik dit werk?

Mens en werk hebben mij vanaf mijn middelbare schooltijd geboeid en geïntrigeerd. Wat zijn de drijfveren van mensen om hun werk te doen? Wat motiveert mensen in hun werk? Waar liggen hun passie en dromen? Ik vind het boeiend en inspirerend om mensen te begeleiden, te ondersteunen en te prikkelen bij hun zoektocht naar de baan waar ze naar toe willen. Zeker in de steeds veranderende arbeidsmarkt waarin we in deze tijd mee te maken hebben en met de wetenschap dat we met z'n allen steeds langer moeten doorwerken.

Wie ben ik?

Mijn begeleiding kenmerkt zich door een duidelijke en directe aanpak, waarbij respect voor ieders keuze voorop staat. Ik ben van nature gedreven, mens- en klantgericht, met een scherpe focus op het doel en resultaat. In mijn werk vormen humor en positivisme belangrijke waarden! 

 


Marjolein Willekens  >  coaching

Wat doe ik?

Sinds vele jaren ben ik werkzaam in het begeleiden van mensen in werk. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de uitzendbranche, re-integratiebranche en in de sociale werkvoorziening. Na de post-hbo- opleiding in coaching, ben ik mij door aanvullende trainingen verder gaan verdiepen in het vakgebied van coaching. Sinds 2013 werk ik met veel enthousiasme bij Lagarde & You als persoonlijk coach en ondersteun ik mensen in hun werkgerelateerde vraagstukken.

Waarom doe ik dit werk?

Mijn onophoudelijke interesse in mensen, hun gedrag en hoe zich dit verhoudt in hun werk is de voornaamste reden om voor dit vakgebied te kiezen. Het geeft veel voldoening om mensen te zien groeien en ontwikkelen in hun functie en het is een feestje voor mij om hen daarin te kunnen ondersteunen.

Wie ben ik?

In mijn rol als coach kan ik mensen verrassen door op een provocatieve, humorvolle wijze de vinger op de zere plek te leggen met als doel hen in beweging te zetten.


Freelancers

Naast deze vaste medewerkers werkt Lagarde & You Loopbaanontwikkeling met een aantal vaste freelancers in Limburg maar ook in de rest van Nederland. Ervaring en kwaliteit zijn de redenen tot samenwerking met de diverse externe loopbaanprofessionals.