Re-integratie
spoor 2

Wanneer je werkgever voor re-integratie zorgt, wordt ook wel gesproken van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor. Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de zieke werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn, of een andere beschikbare passende functie. 

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. De werkgever moet je dan helpen met het vinden van een baan elders. Deze activiteit moet duidelijk terug komen in het re-integratiedossier. Re-integratie 2e spoor is een wettelijke verplichting van een werkgever. Meestal heeft de werkgever de deskundigheid hiervoor niet zelf in huis en wordt een re-integratiebureau ingeschakeld.


Voor wie?

Re-integratie spoor 2 geldt voor werknemers waarbij is vastgesteld dat een oriëntatie en zoektocht op ander (extern) werk ingezet moet worden omdat men niet terug kan naar de huidige werkgever of dat de mogelijkheden daarvoor na een jaar ziekte nog niet duidelijk zijn. Vaak heeft de werkgever contacten met ons of verwijst de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienstverlener naar ons.


Wat ga je doen? 


Over het algemeen bestaat het Spoor 2 traject uit de volgende onderdelen:

  • Uitgebreide intake
  • In kaart brengen van persoonlijke vaardigheden en eigenschappen
  • Arbeidsmarkt oriëntatie
  • Vaststellen van persoonlijk zoekprofiel (gekoppeld aan de vastgestelde belastbaarheidsgegevens)
  • Voorbereiding op je persoonlijke presentatie
  • Opstellen van professioneel cv en een goede brief
  • Actief netwerken en solliciteren
  • Bemiddeling naar werkervaringsplek of werk
  • Nazorg

De begeleiding start vaak na het eerste ziektejaar en duurt meestal tot einde wachttijd (einddatum van 2 jaar ziekte). 


Re-integratie UWV:
"werkfit maken" en
"naar werk" 

 

Werk is voor iedereen belangrijk, ook als je ziek bent. Als je onverhoopt te maken krijgt met een uitkering van het UWV, is het mogelijk ondersteuning te krijgen. Hierbij worden 2 diensten aangeboden: "Werkfit maken"en "Naar werk".

"Werkfit maken" is een traject gericht op versterken van de werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie.

"Naar werk" is een traject gericht op alle activiteiten die nodig zijn jou het werk te laten hervatten.

Lagarde & You Loopbaanontwikkeling is opgenomen in de leverancierslijst van het UWV. Indien je een Ziektewet- of WIA-uitkering van het UWV ontvangt, kun je gebruik maken van deze dienstverlening.


In het traject "Werkfit maken" ontwikkel je arbeidsmarktperspectief middels diverse methodes en (beroepskeuze)onderzoek. Je krijgt zicht op jouw eigenschappen, vaardigheden, interesses en waarden. Met behulp van loopbaancoaching leer je je persoonlijke mogelijkheden voor de arbeidsmarkt kennen. We maken hier o.a. gebruik van werkervaringsplekken om jouw werknemersvaardigheden te oefenen, zicht te krijgen op jouw persoonlijke vaardigheden, arbeidsritme op te bouwen en vertrouwen te krijgen in jouw eigen kunnen. Einddoel is een duidelijk zoekprofiel te hebben en dit ook op een goede wijze te kunnen delen met anderen.

Werkfit maken


Naar werk

In het traject "Naar werk" ga je samen met je re-integratieadviseur actief aan de slag met het vullen van jouw rugzak met concrete tools ten behoeve van het solliciteren, het netwerken en jouw zoektocht naar werk. Je maakt een eigentijds en overtuigend cv en een inspirerende sollicitatiebrief. Je weet hoe je social media kunt inzetten in het proces naar werk. Je bent in staat je krachtig te presenteren tijdens een gesprek. Er wordt uitgebreid teruggeblikt op deze gesprekken. Hierdoor kom je volgende keer nog beter beslagen ten ijs! Je gaat vooral op zoek naar de zogenaamde onzichtbare vacatures en maakt optimaal gebruik van jouw eigen en ons netwerk. 


Kandidaten over Lagarde & You Loopbaanontwikkeling:

'De coach heeft mij mijn vertrouwen teruggegeven en veel onzekerheden weggenomen'.