In onze praktijk onderscheiden we twee soorten onderzoeken:


1. Loopbaanonderzoek

Met een loopbaanonderzoek brengen we de capaciteiten, interesses, competenties, waarden en persoonlijkheid in kaart. Een loopbaanonderzoek helpt je om carrièrekeuzes te maken. Tevens kan daar ook een scholingsadvies uit voortkomen. 

 


Voor wie?

Een loopbaanonderzoek kan ingezet worden op persoonlijk verzoek, of kan een onderdeel vormen van outplacement of re-integratie. 


Een loopbaanonderzoek start je met een persoonlijk gesprek met de adviseur. Vervolgens doorloop je gedurende een dag diverse schriftelijke testen en zelfbeoordelingslijsten. Dit wordt opgevolgd met een nabespreking met de adviseur en afgerond met een duidelijke rapportage met daarin alle aspecten van het onderzoek helder toegelicht. Eventueel volgt daarop nog een aantal gesprekken met een loopbaanadviseur om de uitkomsten nader te bespreken.

Wat ga je doen?


2. Assessment

Een assessment wordt afgenomen op verzoek van de organisatie die een nieuwe werknemer zoekt. Het belangrijkste verschil met het loopbaanonderzoek is dat het ‘sollicitatieassessment’ focust op de uitkomst geschikt/ongeschikt voor de betreffende functie.


Voor wie?

Het assessment wordt afgenomen op verzoek van een organisatie die de geschiktheid van een werknemer voor een bepaalde functie wil beoordelen.


Wat ga je doen?

Het assessment bestaat uit diverse schriftelijke testen (capaciteitenonderzoek,
belangstellingsonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek). Daarnaast worden ook rollenspellen ingezet. 

Een uitvoerige terugkoppeling en advies wordt gegeven aan onze opdrachtgever en aan de kandidaat.


Kandidaten over Lagarde & You Loopbaanontwikkeling:

'Het resultaat is bewustwording van mijn problematiek en betere
communicatieve vaardigheden; ik ben er heel blij mee, 100% tevreden'.